Tomson Holmlund

CEO

(T) +358 (0) 40 700 5885
(E) tomson@innovationharbour.fi

Vd Tomson Holmlund är ett erfaret proffs inom fastighetsledning och affärsverksamhet. Han har djupa nyländska rötter, blicken på horisonten och lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Där många andra ser svårigheter, ser Tomson möjligheter. Man får saker till stånd genom att göra dem. 

Eric Rawlins

CDO

(T) +358 (0) 41 525 5400
(E) eric@innovationharbour.fi

Planeringsdirektör Eric Rawlins är proffs inom arkitektplanering och projektutveckling. Hans internationella kunnande inom planering och utveckling kompletteras av hans undervisningserfarenhet som expertlärare inom projektutveckling vid Tammerfors universitet. Det väsentligaste är att se möjligheterna och föra samman motstridiga mål till en enhetlig helhet

Ekenäs Innovation Harbour Oy | Ystadsgatan 3, 10600 EKENÄS