Vuonna 2030 Raaseporin Tammisaari on etelärannikon kasvava elinvoimainen ja pitovoimainen kaupunkikeskittymä.

Raaseporin merellinen sijainti luo ainutlaatuiset puitteet kehittyvälle koulutustarjonnalle, uusille matkailupalveluille ja rakentaa kansainvälisen kulttuuritarjonnan varaan.

Tunnin etäisyydellä Helsingistä avautuu uniikki kaupunkikulttuuri ja laatuasuminen.

Visio

Tammisaari on vuonna 2030 Länsi-Uudenmaan kasvava, elinvoimainen ja vetovoimainen kaupunki. Sen kehityksen moottorina on Norrahamnin alue: “Innovaatiosatama”.

Tammisaaren keskusta on tiivis, kävely-ystävällinen ja merellinen. Siellä on monipuolinen palvelutarjonta, joka on saavutettavissa “viidentoista minuutin kaupungissa”.

Innovaatiosatama jatkaa Tammisaaren vanhan kaupungin mittakaavaa ja eurooppalaista kaupunkitraditiota.

Tammisaari on Raaseporin edistyksellinen, merellinen ja urbaani keskusta, jossa ison kaupungin mukavuudet, nopeat ja luotettavat digitaaliset yhteydet, kansainvälinen kulttuuri ja portti ainutlaatuinen saaristoluonto yhdistyvät.

Ekenäs Innovation Harbour Oy on itsenäinen ja kotimainen kiinteistöjalostusyhtiö.

Yritys on perustettu kehittämään Norrahamnin suunnitteluvarausta ja tiiviissä yhteistyössä FinEst Bay Area Development Oy kanssa edistää Raaseporin kehittymistä Länsi-Uudenmaan merkittävimmäksi koulutus- ja kaupunkikeskittymäksi.

Yritys

Ekenäs Innovation Harbour Oy on vuonna 2020 perustettu kotimainen yhtiö, joka edistää investointeja Tammisaaren keskustaan ja Raaseporin alueelle. Yhtiön tarkoituksena on jalostaa Tammisaaren kehitysmahdollisuuksia ja sovittaa ne Raaseporin kaupungin strategiseiin kehitystavoitteisiin.

Yhtiö pyrkii luomaan aitoa ja kestävää lisäarvoa kaupunkilaisille, sijoittajille ja yhteistyökumppaneille. Kutsumme sinut mukaan kehittämään Tammisaaren pohjoissatamasta koulutuksen, yrittämisen ja asumisen keskittymän joka täydentää alueen merellisyyttä, kulttuuria ja historiaa.

Tavoittelemme aitoa ja kestävää lisäarvoa kaupunkilaisille, sijoittajille ja yhteistyökumppaneillemme.

Etelärannikon kehittyminen kasvukeskusten vauhdissa on koko maan etu.

EIH Oy perustajat saivat vuonna 2019 toimeksiannon selvittää paikallisia olosuhteita ja kehitysnäkymiä.

Selvitystyön aikana tunnistimme Tammisaaren vahvuudet, pohjoissataman sijainnin ja Hangon radan sähköistämisen tarjoaman synergiapotentiaalin, jonka turvin Pohjoissatama voi muuttua tulevaisuuden ”Innovaatiosatamaksi”.

Tarina

EIH Oy perustajat saivat vuonna 2019 toimeksiannon, jossa selvitettiin paikallisen kiinteistön olosuhteita ja kehittämisen mahdollisuuksia.

Paikallisesta vahvuuksista selvitystyön aikana piirtyivät esiin Tammisaaren sijainti kehittyvien liikenneyhteyksien varrella meren äärellä, vireä elinkeinoelämä, pitkä historia ja vahva identiteetti. Kaupungin johdon kanssa käytyjen keskustelujen myötä jäsentyivät kehitysmahdollisuudet ja paikan haasteet.

Maailmanlaajuinen siirtymä etätyöhön on muuttanut sijainnin merkitystä. Vihreä siirtymä korostavat koulutuksen merkitystä ja Suomen kasvutavoitteet luovat pohjaa elinkeinoelämän kehittämiselle.

Tammisaaren historia, kaupunkirakenne ja uudet kulttuuripalvelut korostavat matkailun potentiaalia, digitalisoituminen uusia mahdollisuuksia kaupallisille palveluille, työlle, liikkumiselle ja saavutettavuudelle.

Kiteytimme näistä kehitysvision, jota esitimme Raaseporin johdolle vastauksena kaupungin tavoitteeseen edistää lumovoimaisen kaupungin kehittyminen Länsi-Uudellemaalle.

Entisen tullisataman paikalle rakentuu tulevaisuuteen katsova:

”Ekenäs Innovation Harbour.”

Arvot

VASTUULLISUUS

Ekenäs Innovation Harbourin lähtökohtana on vastuullisuus ja elämänlaadun kehittäminen. Toimintamme ytimessä on hiilineutraali rakentaminen, digitalisaation mahdollistama palveluiden saavutettavauus sekä laadukkaan kaupunkiympäristön edistäminen.

PAIKALLISUUS

Kehittämistoiminta lähtee paikallisten toimijoiden toimintaedellytysten vahvistamisesta. Määrätietoinen paikallisiin vahvuuksiin nojaava lähestyminen sitoo Raaseporin tiiviimmin osaksi kasvavaa Uuttamaata. Paikallisuus on voimavara, josta Tammisaari ammentaa, jota Raasepori tukee ja jota hyödyntämällä on mahdollista kehittää alueen elinvoimaa ja luoda kokonaan rannikolle kokonaan uusia vetovoimaisia palveluita.

ROHKEUS

Onnistunut kaupunkirakentaminen nojaa potentiaalin tunnistamiseen, jalostamiseen ja arvon luomiseen. Tavoitteen asettelu ei yksin riitä. On oltava valmius tarttua toimeen ja aktiivisesti edistää kehitystä. Onnistunut toteuttaminen edellyttää rohkeutta kurottaa totuttua pidemmälle, ajatella kunnianhimoisesti ja kuunnella aidosti ja arastelematta.

TUTUSTU HANKKEISIIN